• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Hưng Yên triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn

Tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.


Người dân nhận tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Ảnh tư liệu: Đinh Tuấn/TTXVN

Theo đó, để việc giải quyết các hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các công việc cần thiết trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong đó, quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức được phân công khẩn trương tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

Đối với lực lương tham gia thực hiện, tỉnh yêu cầu các địa phương làm rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kịp thời phản hồi thông tin xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công đảm bảo chính xác, đúng thời hạn.

Bước đầu, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt hỗ trợ đối với 30 doanh nghiệp với 200 lượt người lao động, trong đó hỗ trợ thêm 17 người lao động đang mang thai và 155 trẻ em, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 47 doanh nghiệp với hơn 400 lượt người lao động, trong đó hỗ trợ thêm 13 người lao động đang mang thai và hơn 250 trẻ em, tổng kinh phí là hơn 700 triệu đồng.
Mai Ngoan (TTXVN)

Tin liên quan