• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Hưng Yên: Công bố chỉ số hài lòng của người dân

Ngày 9.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (chỉ số Sipas năm 2021).

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ số Sipas năm 2021 cao nhất đạt 99,4; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 99,2; Sở Nội vụ đạt 98,07 và thấp nhất là Sở Xây dựng với 89,45. Đối với cấp huyện, đạt chỉ số Sipas năm 2021 cao nhất là huyện Tiên Lữ đạt 98,81; huyện Khoái Châu đạt 97,94 và thấp nhất là huyện Văn Giang đạt 92,02.

Chỉ số Sipas năm 2021 được đánh giá dựa trên các chỉ số thành phần như: Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính; công chức giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chỉ số Sipas năm 2021, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, cải thiện chỉ số Sipas của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo.

Tin liên quan