• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội

Ngày 29.3, tại UBND huyện Văn Lâm, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, đến nay tuyến đường địa giới hành chính giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác cắm mốc giới, các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giữa hai địa phương có tuyến đường địa giới hành chính giáp ranh và đã hoàn thành công tác biên tập.

Tại hội nghị, sau khi rà soát lại toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, bảng tọa độ các mốc giới và điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính… đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ phận liên quan giữa hai địa phương ký xác nhận vào bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Sau khi ký xác nhận, Sở Nội vụ sẽ tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính phục vụ công tác lưu trữ và làm cơ sở dữ liệu pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Lệ Thu

Tin liên quan