• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án.


Công nhân đứng máy dệt tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam (Khu Công nghiệp Phố nối A, Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án; trong đó có 10 dự án đầu tư nước ngoài và 6 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 122 triệu USD và khoảng 486 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4/2022, đã có 3 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư; trong đó có 1 dự án có vốn đầu tư trong nước và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm hơn 76 tỷ đồng và 38,3 triệu USD.
Đơn vị này cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng.
Lũy kế đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn 487 dự án còn hiệu lực, bao gồm 220 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn 30.100 tỷ đồng và 267 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn 5 tỷ USD.
Trong tháng 4/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 5 dự án; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 5 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 11 dự án. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong tháng 4/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động tại 14 dự án.

Qua đó đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

Tháng 5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng và cho thuê.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính./.

Tin liên quan