• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Chỉ số PAPI, Hưng Yên bứt phá ngoạn mục

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) với 45.366 điểm, tăng 39 bậc so với năm 2020. Đây là mức tăng cao nhất và là vị trí thứ hạng cao nhất trong hơn 10 năm trong việc đánh giá Chỉ số PAPI được triển khai. PAPI là chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh dựa vào sự đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền. Thực hiện tốt Chỉ số PAPI là một trong những giải pháp góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bứt phá Chỉ số PAPI năm 2021

Chỉ số PAPI năm 2021 được xác định theo 8 chỉ số thành phần, 29 chỉ số và hơn 120 chỉ tiêu. 15.833 công dân Việt Nam được lựa chọn khảo sát ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Giờ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

 Một trong những chỉ số thành phần PAPI 2021 tỉnh Hưng Yên được xếp vào nhóm địa phương có điểm cao nhất là “Công khai trong việc ra quyết định ở địa phương” với 5.859 điểm, đứng thứ 6 toàn quốc và tăng 35 bậc so với năm trước. Điều này cho thấy các cấp chính quyền đã quan tâm nhiều hơn đến việc công khai, minh bạch thông tin nhằm đáp ứng “quyền được biết” của người dân, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như: Bình xét hộ nghèo, quy hoạch phát triển nông thôn và thu, chi ngân sách địa phương...

Chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 7.540 điểm, xếp thứ 5 toàn quốc và tăng 30 bậc so với năm 2020. Kết quả này cho thấy các cấp chính quyền rất nghiêm túc trong công tác phòng, chống tham nhũng. Người dân đã được quan tâm hơn khi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công và dịch vụ hành chính được công khai, minh bạch.

Đáng lưu ý, năm 2020, Chỉ số “Quản trị môi trường” đứng ở vị trí cuối cùng trong 63 tỉnh, thành phố, thì sang năm 2021, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí, chất lượng nước. Vì vậy, chỉ số này tăng 40 bậc so với năm trước. Chỉ số “Thủ tục hành chính (TTHC) công” đạt 7.504 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố và tăng 19 bậc. Chỉ số “Tham gia của người dân ở cơ sở” cũng thuộc nhóm các tỉnh có điểm cao nhất cả nước với 5.403 điểm, đứng thứ 5 toàn quốc, tăng 9 bậc so với năm trước…

Năm 2021, bên cạnh những điểm bứt phá, thì ở từng tiêu chí vẫn có những điểm người dân chưa thực sự hài lòng như: Người dân không được góp ý kiến vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương; chất lượng dịch vụ công trong ngành Y tế chưa cao; chất lượng dạy và học ở một số trường công lập thấp…

Nỗ lực cải thiện thứ hạng chỉ số PAPI

Thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2021 đã phần nào phản ánh kết quả nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng từng chỉ số. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, hàng năm Sở Nội vụ đều chủ động khai thác dữ liệu gốc Chỉ số PAPI; tham vấn các chuyên gia phân tích từng chỉ số thành phần; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và tìm ra những giải pháp phù hợp đối với những chỉ số đạt điểm thấp. Trên cơ sở đó, tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh giao cho từng ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự quyết tâm cao, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về CCHC, trọng tâm là Kế hoạch về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0… UBND tỉnh cũng quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong đó yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền về hành chính công và CCHC; duy trì việc tiếp công dân định kỳ, thường xuyên đối thoại với người dân, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm đến cùng những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp kiến nghị và giải trình, kiểm điểm nếu để xảy ra đơn thư, chất lượng chỉ số thấp. MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn… Với sự vào cuộc tích cực đó, đến hết năm 2021, 100% số cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. 100% số TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa”. Số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” là 199 TTHC đơn lẻ và 4 nhóm TTHC. 558 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 966 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên hệ thống “Một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công của tỉnh...

Để Chỉ số PAPI đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo, Sở Nội vụ đang tham mưu với UBND tỉnh giao các đơn vị đầu mối của Chỉ số PAPI rà soát, phân tích kết quả, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và giao trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức trong triển khai thực hiện. Tổ chức hội thảo chuyên đề về nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh để nghe các cơ quan, đơn vị cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”, “một cửa liên thông”; rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết để từng bước thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ" (Tiếp nhận, thẩm định, ký kết quả giải quyết và trả kết quả TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh và bộ phận “một cửa” cấp huyện; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tin liên quan