• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Ngày 10.10 là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên

Ngày 27.5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên. 


Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên hằng năm tại cơ quan, đơn vị mình…

Tin liên quan