• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Phong trào sáng kiến PV GAS mang lại giá trị hơn 2.700 tỷ đồng

 

Giai đoạn 2017 - 2022, phong trào sáng kiến, cải tiến tại PV GAS được triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao, với 406 sáng kiến được công nhận, giá trị hơn 2.700 tỷ đồng.

Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào sáng kiến, cải tiến

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm trực tiếp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai, phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua. Đó là phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm; phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, PCCN hàng năm.

Đơn vị còn phát động phong trào thi đua trong các đợt dừng khí bảo dưỡng sửa chữa; phát động phong trào hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng các dự án; phong trào văn hóa PV GAS, dầu khí. Doanh nghiệp cũng phát động phong trào hưởng ứng tháng công nhân, ngày môi trường thế giới (5/6), tuần lễ văn hóa dầu khí; phát động phong trào thi đua quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19…

Phong trào sáng kiến PV GAS mang lại giá trị hơn 2.700 tỷ đồng - 1

Người Lao động PV GAS được vinh danh ở nhiều Hội nghị tôn vinh sáng tạo các cấp.

Với đặc điểm ngành công nghiệp khí có kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn nên tại PV GAS luôn chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ. Doanh nghiệp coi việc áp dụng những sáng kiến cải tiến (SKCT) là nhu cầu thiết yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nhấn mạnh nhân tố con người, coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật vững vàng, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi cho phong trào SKCT phát triển mạnh mẽ tại PV GAS.

Vào dịp đầu năm, PV GAS/CĐ PV GAS định kỳ phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo đến tất cả các đơn vị cơ sở, với những yêu cầu - định hướng phù hợp từng giai đoạn. Đơn vị xây dựng quy chế đưa các thành tích sáng kiến là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị là cơ sở để bình xét thi đua cá nhân và tập thể, nâng lương, điều chỉnh lương đối với cá nhân. Tổ chức bình xét khen thưởng ý tưởng sáng kiến để khuyến khích khen thưởng kịp thời ở cấp độ cơ sở và khen thưởng các tập thể công đoàn có số sáng kiến được đăng ký và công nhận với số lượng lớn, đem lại lợi ích cho tổng công ty (TCT). Công đoàn cũng bình chọn sáng kiến tiêu biểu, áp dụng rộng rãi, đem lợi ích lớn, có đầu tư chất xám nhiều để đề xuất khen thưởng cấp tổng công ty, cấp tập đoàn và cấp cao hơn.

Để tạo điều kiện, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, công đoàn và các phòng ban chuyên môn phối hợp với nhau đề xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình quản lý hoạt động SKCT.

Trong đó, công đoàn PV GAS đã đề xuất và phối hợp cùng Ban CNTT xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận và theo dõi, quản lý triển khai các ý tưởng sáng kiến trên trang web nội bộ của Tổng công ty để người lao động dễ dàng đăng ký các ý tưởng, giải pháp mọi lúc, mọi nơi.

Đến nay, công tác lao động sáng tạo được triển khai đến từng đơn vị và quản lý trên hệ thống thông qua phần mềm. Công tác này đã thực hiện tốt và đang tiếp tục sử dụng phần mềm tiếp nhận đánh giá khen thưởng triển khai ý tưởng sáng kiến tích hợp với phần mềm quản lý hoạt động sáng kiến của tổng công ty. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ CBCNV ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng sáng kiến, góp phần nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả cao, đóng góp quan trọng

Với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền và công đoàn, phong trào lao động sáng tạo, phát huy SKCT tại PV GAS phát triển ngày càng sâu rộng đến tất cả các đơn vị, thu hút đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia. Các SKCT được áp dụng trong thực tế đã góp phần quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí, hàng năm đem lại lợi ích kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS luôn được phát động, triển khai phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Qua hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, phong trào vẫn duy trì tích cực với các hình thức triển khai trực tiếp và tăng cường hoạt động online, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Có 959 cá nhân được công ty, tổng công ty công nhận 406 sáng kiến, giải pháp, giá trị làm lợi hơn 2.756 tỷ đồng và nhiều lợi ích phi vật chất khác. Đó là góp phần rất lớn vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn cho hoạt động của PV GAS. Hoạt động SKCT còn giúp CBCNV, người lao động PV GAS làm chủ được công nghệ thiết bị, nâng cao nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Trong số 406 sáng kiến kể trên có 91 sáng kiến được khen thưởng cấp tổng công ty, 19 sáng kiến được khen thưởng cấp tập đoàn. Giai đoạn 2017 - 2021, có 94 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, PV GAS cũng đạt nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, sáng tạo khác như: 2 Giải ba và 3 giải Khuyến khích Giải thưởng VIFOTEC năm 2020; 7 Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối doanh nghiệp trung ương năm 2018, 2020; 5 Công trình Thanh niên Tập đoàn năm 2019.

Tin liên quan