• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Ngày 16.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2155/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 3037/LĐTBXH-TE ngày 9.8.2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương, bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu và trao tặng học bổng cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em. Giao Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cấp tỉnh trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để thăm, tặng quà và bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo; trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Trung thu năm 2022.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn các tổ chức cơ sở đoàn xây dựng nội dung, chương trình tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em tại các địa phương; phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

4. Các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

5. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại các đơn vị, địa phương; tăng cường thời lượng, chương trình phát sóng các chuyên mục, sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giải trí dành cho trẻ em vào dịp Tết Trung thu.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động vì trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2022.

Tin liên quan