• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Đạo Công Giáo Chiếm Bao Nhiêu Dân Số Việt Nam?

Đạo Công giáo là một trong những tôn giáo lớn, có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam. Số lượng người theo đạo Công giáo cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Vậy đạo Công giáo chiếm bao nhiêu dân số Việt Nam?

Ông Nguyễn Tiến Trọng, phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu tại sự kiện công bố Sách trắng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG


Số lượng Tín hữu Công Giáo ở Việt Nam

Theo thống kê mới nhất năm 2023, hiện trên thế giới có khoảng 1 tỷ 378 triệu tín hữu Công giáo. Số lượng Tín hữu Công Giáo tăng thêm 18 triệu người so với năm trước đó. Các chỉ số này cụ thể như sau: Số tín hữu Công giáo răng từ 1 tỷ 360 triệu người năm 2022 lên thành 1 tỷ 378 triệu người vào năm 2023, tăng 18 triệu người. Số tín hữu gia tăng 0,99% tại Châu Á, 1,1% tại Châu Mỹ và 3,1% tại châu Phi. Số lượng người công giáo chiếm phần trăm lớn trong dân số thế giới.

Trong những năm gần đây, số lượng Tín hữu Công giáo ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Mặc dù số lượng Tín hữu Công giáo tăng nhưng số giám mục trong Giáo Hội hiện nay là 5340 vị. Số lượng linh mục giảm từ 410219 người xuống còn 407872 người vào năm 2021. Linh mục giảm 0,57%, số lượng linh mục ở Châu Âu giảm rất lớn. Tuy nhiên, số lượng linh mục gia tăng tại châu Phi và châu Á. Số lượng phó tế vĩnh viễn vẫn tiếp tục gia tăng từ 48635 lên thành 49176 người, tăng 1,1%. Các tu huynh trong Giáo hội giảm từ 50569 xuống còn 49774 thầy trong năm 2023.

Vào cuối năm 2020, trên lãnh thổ Việt Nam có khoảng 6,53 triệu tín đồ. Việt Nam là một quốc gia có nền tảng tôn giáo đa dạng tuy nhiên Công giáo vẫn có một sự hiện diện đáng kể và tôn giáo này đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng tôn giáo của đất nước.Việc xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được tạo điều kiện. Ở Việt Nam có khoảng 15 tờ báo và tạp chí của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động, trong đó có nhiều tờ báo, tạp chí có uy tín.

Với các cơ sở thờ tự, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo. Năm 2022, đã có 203 cơ sở thờ tự tôn giáo được cấp phép xây dựng mới, 283 cơ sở được cấp phép sửa chữa và cải tạo.

Tin liên quan